«Å forske på eiga speling – analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi».

Artikkel i Journal for Research in Arts and Sports Education, Special Issue: “Å forske med kunsten”, Vol. 1, 2017, pp. 59–78.