Biography

BMX, foto: Anders Lien

Njål Ølnes (født 24. september 1965 i Sogndal) er en norsk tenorsaksofonist, komponist, forsker og jazzpedagog for tiden bosatt på Nesodden. Han er utdannet fra Jazzlinja (NTNU) 1988-92 og var i mange år lærer på Sund folkehøgskole (1996-2007), der han har vært en sentral drivkraft bak den vitale jazzlinja. Han var også flerårig leder av Inderøy Jazzforum og arrangør av den lille feinschmecker-jazzfestivalen «Soddjazz» på Inderøy. Har siden 2003 undervist i ensemble og hovedinstrument på Jazzlinja (NTNU) i Trondheim og ved jazzlinja på Norges Musikhøgskole (NMH). Njål Ølnes har blant annet spilt i treblåstrioen Decoy med Trygve Seim og Håvard Lund ; i Dingobats med Eirik Hegdal saxofoner, Thomas T. Dahl gitar, Mats Eilertsen bass og Sverre Gjørvad trommer ; i African Pepperbirds med Bjørn Ole Solberg altsax, Vigleik Storaas/Erlend Slettevold piano, Mattis Kleppen bass og Tor Haugerud/Kenneth Kapstad trommer ; i Gibrish med Michael Francis Duch bass, Kjetil Møster tenorsax og Tor Haugerud trommer; i Trondheim Jazzorkester under kunstnerisk ledelse av Eirik Hegdal.

Ølnes er for tiden mest aktiv med den bassløse trioen BMX, med gitarist Thomas T. Dahl og Øyvind Skarbø, trommer. BMX ble i 2008 utvidet til kvartett, med Per Jørgensen på vokal og trompet. Og i 2017 utvidet til sekstetten BmXL, med Eirik Hegdal på treblås og Ståle Storløkken på tangentinstrument.

I 2016 tok Ølnes sin doktorgrad ved NMH, med nettopp BMX som «forskningsobjekt» og medforskere.  I avhandlingen «Frå små teikn til store former-Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi», undersøker Ølnes ved hjelp av analyseverktøyet auditiv sonologi hvordan klangbruk og formdanning henger nøye sammen og hvordan spillerne forsøker å komplementære og foregripe hverandre i noe som kan minne om roller.

2016 – 2020 var Njål Ølnes postdoktor ved jazzlinja-NTNU, med prosjektet «Utviding av det kollektive minne», der han forska på undervisningsmetodar i improviserande ensemble. Stikkord her er improvisasjon, klanganalyse, lytting, refleksjon, rollar, relasjonar.

For tiden er Njål Ølnes førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, Høgskolen i Innlandet.